Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 6.111 văn bản: Chính sách
6081

Thông tư 95/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 27/2016/NĐ-CP ngày 06/04/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2016
6082

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2016
6083

Nghị định 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Ban hành: 03/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2012
6084

Quyết định 30/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội

Ban hành: 01/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2011
6085

Quyết định 46/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son

Ban hành: 24/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2010
6086

Quyết định 31/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012

Ban hành: 24/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
6087

Quyết định 44/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản

Ban hành: 08/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
6088

Thông tư liên tịch 68/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thực hiện Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ ri, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS

Ban hành: 20/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2007
6089

Thông tư 05/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc tính mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo quy định tại Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2007
6090

Thông tư 21/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu nợ nước ngoài

Ban hành: 21/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2007
6091

Thông tư 05/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma tuý

Ban hành: 18/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2007
6092

Chỉ thị 26/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm trong tiêu dùng xăng, dầu

Ban hành: 20/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
6093

Quyết định 136/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự

Ban hành: 09/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
6094

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

Ban hành: 18/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2005
6095

Thông tư liên tịch 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
6096

Thông tư 171/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11, Nghị định 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh dân quân tự vệ

Ban hành: 15/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
6097

Thông tư 04/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 7/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 07/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
6098

Thông tư 09/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2003
6099

Thông tư 07/2001/TT-BVCSTE của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 4/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về ngày gia đình Việt Nam

Ban hành: 20/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
6100

Thông tư 50/2000/TT-BNN-ĐCĐC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1146/QĐ-TTg ngày 8/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ di dân đến định cư tại các xã biên giới của các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh

Ban hành: 08/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2005
Vui lòng đợi