Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 11.516 văn bản: Chính sách
6081

Công văn 7416/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Quyết định thay thế Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 31/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2008
6082

Thông báo 296/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan về nhận định tình hình, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay và một số công việc cần triển khai trong thời gian tới

Ban hành: 21/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
6083

Công văn 6984/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng vốn kết dư của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Ban hành: 17/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
6084

Công văn 6870/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 14/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2008
6085

Thông báo 255/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng về Đề án chung sống an toàn với lũ, lụt tại các tỉnh miền Trung

Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
6086

Quyết định 3920/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) Phường 2, Quận Phú Nhuận

Ban hành: 11/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2008
6087

Quyết định 3922/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) Phường 4, Quận Phú Nhuận

Ban hành: 11/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2008
6088

Thông tư liên tịch 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Ban hành: 09/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2008
6089

Thông báo 217/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Ban hành: 20/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
6090

Nghị định 89/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Ban hành: 13/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2008
6091

Thông báo 194/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương

Ban hành: 05/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
6092

Công văn 8864/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc chỉ đạo thực hiện bình ổn giá, kiềm chế lạm phát

Ban hành: 30/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2008
6093

Quyết định 107/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đếnnăm 2015

Ban hành: 30/07/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
6094

Quyết định 574/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2008 cho Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
6095

Quyết định 142/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy chế về quản lý và sử dụng Quỹ khuyến nông Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
6096

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội năm 2008

Ban hành: 06/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
6097

Quyết định 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu

Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2008
6098

Quyết định 80/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đổi tên Phòng Giáo dục thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện

Ban hành: 13/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
6099

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2007

Ban hành: 13/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
6100

Nghị quyết 03 /2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô Hà Nội 6 tháng cuối năm 2004

Ban hành: 30/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
Vui lòng đợi