Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.302 văn bản: Chính sách
41

Quyết định 09/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
42

Công văn 144/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
43

Kế hoạch 11/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
44

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
45

Kế hoạch 02/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
46

Kế hoạch 26/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
47

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
48

Kế hoạch 03/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
49

Công văn 07/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
50

Công văn 58/VPCP-KTTH của Văn phòng chính phủ về việc kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
51

Nghị quyết 168/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/01/2022
52

Kế hoạch 331/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
53

Kế hoạch 330/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2022
54

Quyết định 2262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
55

Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
56

Công văn 14087/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
57

Quyết định 2266/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quản thiên tai năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/01/2022
58

Kế hoạch 332/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
59

Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Lĩnh vực: Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
60

Quyết định 2238/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
Vui lòng đợi