Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.409 văn bản: Chính sách
21

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
22

Quyết định 1164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
23

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
24

Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
25

Quyết định 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
26

Kế hoạch 1819/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
27

Kế hoạch 104/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
28

Quyết định 1100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
29

Kế hoạch 4417/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
30

Quyết định 1219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 đối với Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
31

Chỉ thị 02/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
32

Quyết định 874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
33
34

Quyết định 1214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
35

Quyết định 1005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
36

Thông báo 820/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
37

Kế hoạch 3082/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
38

Quyết định 784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
39

Quyết định 591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục và nội dung quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
40

Công văn 3825/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về