Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.112 văn bản: Chính sách
01

Quyết định 2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
02

Quyết định 2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
03

Công văn 12677/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
04

Công văn 12735/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác người khuyết tật 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
05

Công văn 3988/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
06

Kế hoạch 3990/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
07

Quyết định 2033/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
08

Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
09

Thông báo 319/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
10

Thông báo 320/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
11

Quyết định 1995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển Thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị" do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
12

Quyết định 1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2021
13

Công văn 8025/BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Thông tư 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
14

Quyết định 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
15

Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
16

Kế hoạch 1254/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
17

Quyết định 4980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Vận động nguồn lực bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
18

Công văn 12529/BGTVT-VSTBPN của Bộ Giao thông Vận tải báo cáo hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
19

Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
20

Hướng dẫn 31-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác Khoa giáo năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
Vui lòng đợi