Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.097 văn bản: Chính sách
01

Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
02

Quyết định 339/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
03

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Quyết định 303/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
05

Công văn 1088/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
06

Quyết định 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
07

Quyết định 600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính Tải về
08

Quyết định 300/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Quyết định 641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính Tải về
10

Quyết định 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính Tải về
11

Quyết định 590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí cho huyện Nam Giang và Tây Giang khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Quyết định 104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và các Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Quyết định 599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính Tải về
14
15
16

Quyết định 616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
17

Quyết định 632/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính Tải về
18

​Kế hoạch 657/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn m​ới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
20