Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.120 văn bản: Chính sách
01

Quyết định 2044/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
02

Thông báo 324/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các vấn đề Đại biểu Quốc hội chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
03

Báo cáo 1940/BC-BYT của Bộ Y tế về một số khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
04

Công văn 8815/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
05

Công văn 8809/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
06

Quyết định 2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
07

Quyết định 2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
08

Công văn 12677/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
09

Công văn 12735/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác người khuyết tật 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
10

Công văn 3988/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
11

Kế hoạch 3990/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
12

Quyết định 2033/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
13

Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
14

Công văn 1865/BCĐTƯ-UBDT của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
15

Thông báo 319/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
16

Thông báo 320/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 28/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
17

Quyết định 1995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển Thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị" do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
18

Quyết định 1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2021
19

Công văn 8025/BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Thông tư 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
20

Quyết định 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
Vui lòng đợi