5 tác động của việc tăng lương cơ sở theo Nghị định 38

Nghị định 38/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 09/05/2019. Nội dung nổi bật của Nghị định này là tăng mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2019.

Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về 5 tác động của việc tăng lương cơ sở theo Nghị định 38 này.

1 - Cán bộ, công chức được tăng lương, phụ cấp

Lương của cán bộ, công chức được tính theo công thức: Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Tương tự, một số khoản phụ cấp được tính theo công thức: Mức lương cơ sở x Hệ số phụ cấp

Do đó, khi mức lương cơ sở tăng thì mức lương và một số khoản phụ cấp của cán bộ, công chức cũng sẽ tăng tương ứng.

Xem thêm…


2 - Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Khi lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng theo Nghị định 38, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng sẽ tăng tương ứng từ ngày 1/7/2019. Theo dự kiến, mức tăng là 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp của tháng 6/2019.

Xem thêm…

5 tác động của việc tăng lương cơ sở theo Nghị định 38

Việc tăng lương cơ sở kéo theo nhiều thay đổi  (Ảnh minh họa)


3 - Tăng mức đóng bảo hiểm y tế với nhiều đối tượng

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; trẻ em dưới 06 tuổi, người có công, người thuộc hộ cận nghèo: Đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở

Khi lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng thì mức đóng của các đối tượng trên là 62.550 đồng/tháng (trước đây là 58.500 đồng/tháng)

- Người tham gia BHYT hộ gia đình, mức đóng cũng căn cứ vào mức lương cơ sở. Khi mức lương này tăng, mức đóng cũng sẽ tăng tương ứng (trung bình tăng khoảng 3.000 đồng/người/tháng).

Ngoài ra,

Người đóng BHYT từ đủ 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Từ 1/7/2019, số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh phải là 8,34 triệu đồng (trước đây là 7,8 triệu đồng) thì người bệnh mới được hưởng quyền lợi trên.

Xem thêm…


4 - Tăng hàng loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội

Có ít nhất 06 khoản trợ cấp về BHXH sẽ tăng từ ngày 01/07/2019 khi mức lương cơ sở mới được áp dụng. Điển hình như:

- Trợ cấp một lần khi sinh con = 1,49 triệu đồng x 2 = 2,98 triệu đồng (trước đây là 2,78 triệu đồng)

- Trợ cấp dưỡng sức sau sinh = 1,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng/ngày (trước đây là 417.000 đồng)

- Trợ cấp mai táng = 1,49 triệu đồng x 10 = 14,9 triệu đồng (trước đây là 13,9 triệu đồng).

Xem thêm…


5 - Tăng mức khen thưởng với Đảng viên

Nhiều mức khen thưởng đối với Đảng viên được căn cứ theo mức lương cơ sở. Khi mức lương cơ sở tăng, mức khen thưởng này cũng sẽ tăng theo, như:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng = 1,49 triệu đồng x 1,5 = 2,235 triệu đồng

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng = 1,49 triệu đồng x 2 = 2,98 triệu đồng

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng = 1,49 triệu đồng x x = 5,7 triệu đồng

Trên đây là 05 tác động của việc tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019 theo Nghị định 38. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm các thông tin về chính sách tiền lương, bạn đọc có thể cập nhật tại đây.

Lan Vũ

Chủ đề: tăng lương cơ sở Chính sách tiền lương Nghị định 38/2019/NĐ-CP