Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.064 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
821

Quyết định 80/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
822

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách Thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
823

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
824

Quyết định 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
825

Quyết định 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
826

Quyết định 52/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
827

Quyết định 1039/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2015

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
828

Quyết định 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
829

Quyết định 4687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đào tạo công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
830

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
831

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp các chức danh công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
832

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
833

Quyết định 3763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2015

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
834

Quyết định 767/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
835

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
836

Quyết định 3446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2015

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
837

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
838

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
839

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế quản lý, cập nhật thông tin hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức bằng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
840

Quyết định 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2014

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về