Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 454 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
401

Quyết định 60/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết địnhsố lượng, bố trí các chức danh cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn

Ban hành: 31/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2010
402

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 17/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2020
403

Quyết định 1299/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về số lượng, các chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, khu phố

Ban hành: 13/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
404

Quyết định 1111/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 10/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
405

Quyết định 99/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 09/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
406

Quyết định 1121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn

Ban hành: 07/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
407

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 18/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
408

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

Ban hành: 10/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
409

Quyết định 1394/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội năm 2010

Ban hành: 25/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2010
410

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20/5/2005 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn

Ban hành: 23/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
411

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Ban hành: 11/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
412

Quyết định 339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại Từ Liêm, Hà Nội

Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
413

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm thuộc tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 11/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
414

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
415

Quyết định 2318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Ban hành: 16/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
416

Quyết định 111/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2009
417

Quyết định 103/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
418

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 19/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2017
419

Quyết định 4085/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
420

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người cótrình độ Đại học công tác tại phường - xã, thị trấn

Ban hành: 08/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
Vui lòng đợi