Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.739 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2681

Quyết định 23/2004/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 27/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
2682

Nghị quyết 01/2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
2683

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 bầu tại Kỳ họp thứ nhất

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
2684

Quyết định 30/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định tổ chức lễ tang và chi phí phúng viếng đám tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
2685

Quyết định 13/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành Xây dựng tại địa phương

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
2686

Quyết định 08/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
2687

Quy định 12/QĐ/TC-TTVH của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương về xác định trình độ lý luận chính trị

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
2688

Quyết định 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ một số chức danh chuyên môn và áp dụng Tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác trong cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
2689

Quyết định 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;An ninh trật tự;Vi phạm hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
2690

Pháp lệnh 11/2003/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2003
2691

Quyết định 22/2002/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành bản Quy định về nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
2692

Nghị định 62/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần.

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 12/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2693

Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xác định ngày, tháng sinh của công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2009
2694

Quyết định 856/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
2695

Quyết định 74/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 07/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
2696

Nghị định 04/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục viên tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc chuyển sang công chức quốc phòng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 16/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2001
2697

Nghị định 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
2698

Quyết định 14/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 07/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2019
2699

Thông tư liên tịch 15/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành địa chất

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2019
2700

Thông tư 39/2000/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức đạt kỳ thi nâng ngạch

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
Vui lòng đợi