Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.650 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2581

Công văn 6608/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
2582

Quyết định 140/2005/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ, chính sách khuyến khích người có trình độ Đại học công tác tại phường-xã, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
2583

Quyết định 44/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định về phân cấp công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh quản lý

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
2584

Quyết định 10/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 12/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2015
2585

Quyết định 196/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/05/2004 của Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh & Xã hội về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2010
2586

Quyết định 128-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
2587

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2005
2588

Nghị quyết 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
2589

Quyết định 77/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức văn hoá - thông tin

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2004
2590

Quyết định 2981/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2014
2591

Quyết định 23/2004/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 27/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
2592

Nghị quyết 01/2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
2593

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 bầu tại Kỳ họp thứ nhất

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
2594

Quyết định 30/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định tổ chức lễ tang và chi phí phúng viếng đám tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
2595

Quyết định 13/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành Xây dựng tại địa phương

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
2596

Quyết định 08/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
2597

Quy định 12/QĐ/TC-TTVH của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương về xác định trình độ lý luận chính trị

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
2598

Quyết định 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ một số chức danh chuyên môn và áp dụng Tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác trong cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
2599

Quyết định 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;An ninh trật tự;Vi phạm hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
2600

Pháp lệnh 11/2003/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2003
Vui lòng đợi