Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam mới nhất

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.

Theo quy định tại Điều 23

Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam


Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, sửa đổi bổ sung 2014 thì người đã mất quốc tịch Việt Nam có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam trong 06 trường hợp sau:

- Xin hồi hương về Việt Nam;

- Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;

- Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

- Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

- Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

Lưu ý: Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Các giấy tờ cần chuẩn bị để xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

- Bản khai lý lịch;

- Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam.

đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Mẫu Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam mới nhất (Ảnh minh họa)

Ảnh chụp 4x6                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          
                          
ĐƠN XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

           Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ và tên:................................................................................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................

Nơi sinh: ..................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh: ............................................................................................................

Quốc tịch hiện nay:..................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .................................................. Số:...................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ...........................................

.................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):…………………...................................

Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh (nếu có):……………………...............................................

................................................................................................................................................

 Địa chỉ nơi cư trú:  ..................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Nghề nghiệp:............................................................................................................................

Nơi làm việc:............................................................................................................................

................................................................................................................................................:

Trước đây tôi đã có quốc tịch Việt Nam, nhưng đã mất quốc tịch Việt Nam từ ngày ............ tháng ......... năm ...................

Lý do mất quốc tịch Việt Nam:...................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi làm đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Mục đích xin trở lại quốc tịch Việt Nam:

......................................................................................................................................


Việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam của tôi thuộc diện được miễn một số điều kiện: …………..

..........................................................................................................................................

Tôi xin lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây là : .................................................................

Nếu được trở lại quốc tịch Việt Nam, tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

(còn tiếp)

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/07/02/mau-don-xin-tro-lai-quoc-tich-Viet-Nam_0207173851.doc

>> Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam mới nhất 

Nguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Luật Quốc tịch