Mẫu Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng, năm đầy đủ nội dung

Để đánh giá hiệu quả công việc của người lao động, nhiều doanh nghiệp yêu cầu nhân viên của mình làm báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng… Dưới đây, LuatVietnam sẽ trình bày 4 mẫu Báo cáo công việc đầy đủ nội dung cơ bản nhất.

Mẫu Báo cáo công việc chuẩn theo ngày

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/09/bccv-ngay_0906143352.doc

CÔNG TY……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

 

                               ........, ngày ....tháng .....năm ...

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC THEO NGÀY

Họ và tên:................................................... Chức vụ:......................
Bộ phận công tác:...........................................................................

Thời gian thực hiện:                                          Tháng:........  Năm: .........

TT

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM

(NẾU CÓ́)

ĐÁNH GIÁ CỦA

 PHỤ TRÁCH 

1

..../.../.......

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

                        Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

NGƯỜI BÁO CÁO

Mẫu Báo cáo công việc theo tuần

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/09/bccv-tuan_0906143352.doc

CÔNG TY……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

 

                                ......, ngày ....tháng .....năm ...

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

TUẦN …..

Họ và tên: …………………………………………………
Bộ phận công tác: …………………………………………

TT

Tên công việc

Thời gian làm việc

Kết quả đạt được

Chưa làm được

Hướng giải quyết

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO

 

Mẫu Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng, năm đầy đủ nội dung
Mẫu Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng, năm đầy đủ nội dung (Ảnh minh họa)
 

Mẫu Báo cáo công việc theo tháng

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/09/bccv-thang_0906143352.doc

CÔNG TY……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

 

                                      ...., ngày ...tháng ....năm ...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG

Từ ngày: …/…/2017   Đến ngày: …/…/2017

Họ và tên:…………………………………………….……. Bộ phận:……………………………

 

Stt

Nội dung công việc cụ thể đã thực hiện

Khối lượng

Tự đánh giá

Ý kiến trưởng BP

Mức độ % hoàn thành

Mức độ % chất lượng

Mức độ % hoàn thành

Mức độ % chất lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề xuất, Kiến nghị, Góp ý của người báo cáo về công việc muốn làm, công cụ, phương tiện và môi trường làm việc:

...............................
..............................

Đánh giá, góp ý của trưởng bộ phận cho người báo cáo về thái độ, trách nhiệm, phương pháp, kỹ năng làm việc:

.................................
................................

 

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

NGƯỜI BÁO CÁO

 

 

Mẫu Báo cáo công việc năm

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/09/bccv-nam_0906143352.doc

CÔNG TY……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

 

..                                   ......., ngày ....tháng .....năm ...

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN NĂM ………. 

Họ và tên: ...........................................................................................

Phòng/ban:...........................................................................................

Nhiệm vụ được giao: ............................................................................

Tình hình thực hiện công việc của tôi trong năm .........................  như sau:

1. Tự đánh giá thái độ đối với công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên: ..........

2. Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao: (Nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được): ...........................................................................

3. Nêu rõ sáng kiến cải tiến, những ý kiến đóng góp có giá trị: ..................................

4. Đề xuất mong muốn của bản thân: ................................................
 

Ý kiến đóng góp của Trưởng phòng


Người báo cáo
 

Lưu ý khi làm Báo cáo công việc

Hiện nay, nếu cần 01 mẫu Báo cáo công việc, người lao động có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu. Không có quy định thế nào là mẫu chuẩn bởi nó phụ thuộc vào mục đích của doanh nghiệp hoặc của người báo cáo. Cũng chính vì thế, nhiều doanh nghiệp cung cấp mẫu Báo cáo công việc cho nhân viên để người lao động có thể cung cấp chính xác những thông tin mà chủ doanh nghiệp cần.

Báo cáo công việc thực chất là bảng tóm tắt công việc người lao động đã làm được, và có thể có cả mục những công việc chưa hoàn thành. Vì thế, Báo cáo công việc thường có các nội dung sau:

- Tên doanh nghiệp cá nhân đang làm việc;

- Tên người lao động, phòng ban và chức vụ;

- Ngày thực hiện báo cáo, báo cáo công việc của thời gian nào;

- Nội dung công việc hoàn thành;

- Ý kiến, thắc mắc, góp ý.

Làm Báo cáo công việc không phải một công việc khó khăn. Hầu hết mọi yêu cầu đều được quy định rõ ràng trong bảng báo cáo. Người lao động chỉ cần trình bày theo những yêu cầu đó nhưng phải đảm bảo sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu để người đọc có thể dễ dàng nắm bắt nội dung chính.

>> Mẫu Đánh giá hiệu quả công việc

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục