Nghị quyết 77/NQ-CP dừng thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ VN

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

______

Số: 77/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 89/TTr-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2021;

Trên cơ sở ý kiến biểu quyết của các Thành viên Chính phủ.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dừng hoàn toàn việc giao kết hợp đồng bảo hiểm vi mô mới kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục bảo hiểm cho đến hết thời hạn đối với các hợp đồng đang còn hiệu lực theo hướng dẫn tại công văn số 10418/BTC-QLBH ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn, giám sát việc dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô theo Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ: TH, PL;

- Lưu: VT, KTTH (1). M.Cường

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

Lê Minh Khái

           

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về việc dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 77/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 15/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!