Chính sách bảo hiểm xã hội 2019

Lọc bài viết theo:

Tin vui với lao động nữ sinh con từ ngày 1/7  15/05/2018

Từ ngày 1/7/2018, mức trợ cấp thai sản sẽ tăng thêm 6,923% so với mức hiện hành. Đây là tin vui đối với lao động nữ sinh con từ ngày này.

Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động giữ 15/05/2018

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sắp tới toàn bộ sổ bảo hiểm xã hội sẽ được giao cho người lao động tự quản lý, thay vì để cho doanh nghiệp giữ như hiện nay.

Chính sách Bảo hiểm xã hội năm 2018 có gì mới? 19/12/2017

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, tăng số năm đóng BHXH để hưởng mức lương hưu tối đa, nhiều vi phạm liên quan đến BHXH sẽ bị xử lý hình sự… là những quy định  mới liên quan đến BHXH sắp được áp dụng.