Văn bản UBND lĩnh vực Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 222 văn bản: Bảo hiểm
81

Quyết định 422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh số sổ bảo hiểm xã hội tại Quyết định 3813/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
82

Kế hoạch 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
83

Kế hoạch 52/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
84

Quyết định 289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm Tải về
85

Công văn 285/UBND-NCPC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Bảo hiểm Tải về
86

Quyết định 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa cho các chủ tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; kinh phí bảo hiểm thuyền viên, thân tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
87

Quyết định 397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khảo sát, đo vẽ địa hình và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại Khu đất trụ sở (cũ) Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, cơ sở 2 tại số 01 Cao Thắng, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
88

Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Bảo hiểm Tải về
89

Quyết định 47/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
90

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, lập danh sách, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
91

Quyết định 3712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
92

Quyết định 3294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
93

Quyết định 4226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Ngân hàng Chính sách xã hội; Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Hành chính, Bảo hiểm Tải về
94

Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
95

Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
96

Nghị quyết 37/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
97

Nghị quyết 122/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
98

Nghị quyết 32/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
99

Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
100

Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc gia đình hộ cận nghèo và người thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Bảo hiểm Tải về