Văn bản UBND lĩnh vực Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 222 văn bản: Bảo hiểm
61

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
62

Nghị quyết 65/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
63

Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
64

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
65
66

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
67

Quyết định 992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sửa đổi đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính, Bảo hiểm Tải về
68

Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
69

Nghị quyết 88/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
70

Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
71

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
72

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
73

Nghị quyết 185/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
74

Nghị quyết 28/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
75

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
76

Công văn 695/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID-19

Lĩnh vực: Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
77

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2022 - 2026

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
78

Kế hoạch 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm về số nợ bảo hiểm xã hội tăng cao được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
79

Nghị quyết 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
80

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về