Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.277 văn bản: Bảo hiểm
1961

Công văn 3312/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu đối với hoạt động tái bảo hiểm

1962

Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc thông báo các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng học sinh sinh viên năm học 2010-2011

1963

Công văn 3580/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động trong quân đội và thân nhân tại ngũ

1964

Công văn 3556/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với người hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

1965

Công văn 2539/BHXH-GĐBHYT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến điều trị của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

1966
1967

Công văn 2505/BHXH-PTHU của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2010 - 2011

1968

Nghị định 86/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1969

Công văn 10645/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhà thầu đối với dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài

1970

Công văn 3034/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ

1971

Công văn 3402/BHXH-BT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

1972

Công văn 2309/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc chốt sổ có bảo hiểm tự nguyện của người lao động

1973

Quyết định 2175/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy trình và bảng kê tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện

1974

Công văn 3188/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP

1975

Quyết định 1090/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1976

Công văn 2570/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người nghỉ việc trước năm 1995

1977
1978

Công văn 3014/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH đối với bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội Công an nhân dân

1979
1980

Công văn 2864/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ phụ cấp khu vực một lần