Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.076 văn bản: Bảo hiểm
1921

Công văn 1697/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với phụ cấp, trợ cấp do bảo hiểm xã hội chi trả

Ban hành: 07/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
1922

Nghị định 41/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2009
1923

Thông tư 12/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
1924

Thông tư 86/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2009
1925

Công văn 1132/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tính trợ cấp thôi việc khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 13/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
1926

Công văn 2017/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý những khoản nợ ngân hàng thương mại vay quỹ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2009
1927

Quyết định 710/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hủy kết quả đấu thầu các gói thầu Bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
1928

Công văn 405/QLLĐNN-QLLĐ của Cục Quản lý lao động nước ngoài về thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức phí Bảo hiểm lao động và mức giảm trừ Thuế thu nhập đối với lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan

Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
1929

Quyết định 674/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hủy kết quả đấu thầu các gói thầu Bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội

Ban hành: 20/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
1930

Quyết định 299/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng phôi sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban hành: 18/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2014
1931

Quyết định 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
1932

Quyết định 325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 09/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2009
1933

Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2009
1934

Công văn 507/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên

Ban hành: 24/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2009
1935

Thông tư 03/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
1936

Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
1937

Thông tư 10/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Ban hành: 21/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
1938

Công văn 166/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 16/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
1939

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong và người dân thuộc Chương trình 135 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
1940

Thông tư 02/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
Vui lòng đợi