Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.138 văn bản: Bảo hiểm
1901

Công văn 3768/BHXH-PThu của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện

Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
1902

Quyết định 2147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 16/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1903

Công văn 4662/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và xác định nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1904

Công văn 4663/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thông báo mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới và giải quyết một số vướng mắc trong cấp sổ, thẻ

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1905

Thông tư 229/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/07/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ban hành: 08/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2009
1906

Công văn 4597/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ghi bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên sổ Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 07/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1907

Công văn 3621/BHXH-THU của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê, bảo hiểm tự nguyện, mức tiền lương tối thiểu vùng

Ban hành: 07/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2009
1908

Công văn 4520/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chế độ trợ cấp mất sức lao động đối với người đồng thời là thương binh

Ban hành: 03/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2009
1909

Công văn 4544/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần

Ban hành: 03/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2009
1910

Quyết định 1400/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 01/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
1911

Thông báo 337/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về dự thảo Chiến lược An sinh xã hội và Đề án Hệ thống chính sách an sinh xã hội đối với dân cư nông thôn giai đoạn 2011-2020

Ban hành: 27/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2009
1912

Quyết định 1359/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 25/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2009
1913

Quyết định 1356/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành phần mềm ứng dụng “xét duyệt, thẩm định các chế độ ốm đau, thai sản” (xdotbhxh 2.1)

Ban hành: 23/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
1914

Công văn 4344/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bảo lưu chế độ hưu bảo hểm xã hội nông dân Nghệ An

Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2009
1915

Công văn 3268/BHXH-PTHU của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung phương thức thu bảo hiểm y tế đối với người lao động là người nước ngoài

Ban hành: 06/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2009
1916

Công văn 3996/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới và mã thẻ mới

Ban hành: 05/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2009
1917

Công văn 4101/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tính phụ cấp thâm niên cơ yếu

Ban hành: 05/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2009
1918

Quyết định 132/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2009
1919

Công văn 4073/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2009
1920

Công văn 3172/BHXH-PTHU của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn quy trình cấp mã số quản lý thu bảo hiểm y tế đối với người lao động là người nước ngoài

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2009
Vui lòng đợi