Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.132 văn bản: Bảo hiểm
1881

Thông tư 02/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổithuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
1882

Công văn 357/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập ngành Bảo hiểm xã hội kết hợp triển khai công tác năm 2010

Lĩnh vực: Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
1883

Thông tư 03/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thương mại-Quảng cáo;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 12/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2010
1884

Công văn 29/TTCP-V.III của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc thu, quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 12/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
1885

Công văn 38/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc khẩn trương phát hành thẻ bảo hiểm y tế mới

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
1886

Công văn 02/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh

Lĩnh vực: Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 04/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
1887

Công văn 5021/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
1888

Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/20007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
1889

Báo cáo 140/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết quả phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật Bảo hiểm xã hội cho người lao động giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2009

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
1890

Quyết định 1525/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 25/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
1891

Công văn 4883/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 24/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2009
1892

Công văn 4869/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2009
1893

Công văn 4873/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2009
1894

Công văn 4799/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1895

Công văn 3768/BHXH-PThu của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
1896

Quyết định 2147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 16/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1897

Công văn 4662/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và xác định nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1898

Công văn 4663/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thông báo mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới và giải quyết một số vướng mắc trong cấp sổ, thẻ

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1899

Thông tư 229/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/07/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2009
1900

Công văn 4597/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ghi bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên sổ Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 07/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
Vui lòng đợi