Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.160 văn bản: Bảo hiểm
1861

Công văn 3014/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH đối với bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội Công an nhân dân

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2010
1862

Công văn 1964/BHXH-CĐBHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hưởng trợ cấp mất sức lao động theo Quyết định 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động được xét hưởng tiếp

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 19/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2010
1863

Công văn 2864/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ phụ cấp khu vực một lần

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2010
1864

Công văn 2834/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2010
1865

Công văn 2791/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi mục 1, Công văn số 1160/BHXH-BC ngày 01/4/2010 về việc hướng dẫn thu, hạch toán, quản lý và sử dụng khoản thu phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2010
1866

Công văn 2546/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai Quyết định số 777/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ 01/07/2010

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 18/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2010
1867

Công văn 2280/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với người tham gia bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 04/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2010
1868

Công văn 2263/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạm thời thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 04/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
1869

Công văn 2283/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 04/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
1870

Công văn 2147/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
1871

Đính chính 2125/ĐC-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Quyết định số 777/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2010
1872

Công văn 2097/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 25/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2010
1873

Quyết định 787/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình phần mềm ”Thống kê chi phí khám chữa bệnh 2.0”

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 21/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2010
1874

Công văn 1958/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chuyển đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 18/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2010
1875

Thông báo 1222/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình trả hồ sơ

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 17/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2010
1876

Quyết định 777/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 17/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2010
1877

Công văn 1885/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về công tác giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 11/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2010
1878

Quyết định 611/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2010
1879

Công văn 2569/BYT-BH của Bộ Y tế về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2010
1880

Công văn 1477/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc báo cáo tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bị tai nạn giao thông

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
Vui lòng đợi