Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.075 văn bản: Bảo hiểm
61

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 07/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
62

Công văn 3138/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
63

Công văn 2658/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
64

Công văn 3464/BHXH-HD của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
65

Công văn 3068/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2021
66

Quyết định 935/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
67

Công văn 3215/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
68

Quyết định 926/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2021
69

Nghị quyết 118/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020 sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
70

Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
71

Nghị quyết 2919/NQ-HĐQL của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội về quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
72

Công văn 3255/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu tiền, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2021
73

Quyết định 1636/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu BH-04: Bảo hiểm công trình gói thầu XL-9 thuộc địa phận tỉnh Yên Bái, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Lĩnh vực: Giao thông;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
74

Kế hoạch 2800/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu và phát triển người tham gia 04 tháng cuối năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
75

Công văn 2802/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
76

Nghị quyết 101/NQ-CP của Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
77

Công văn 2898/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9,10/2021 và các kỳ chi trả tiếp theo

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
78

Kế hoạch 194/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
79

Công văn 2701/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
80

Kế hoạch 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
Vui lòng đợi