Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.309 văn bản: Bảo hiểm
2201

Quyết định 117/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

2202

Nghị định 94/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2203

Nghị định 83/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

2204

Công văn 2412/BHXH-CĐCS của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng

2205
2206

Công văn 2641/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

2207

Thông tư 62/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

2208

Quyết định 3731/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2209

Quyết định 3636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội

2210

Công văn 4093/BYT-BH của Bộ Y tế về việc quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương

2211

Công văn 4094/BYT-BH của Bộ Y tế về việc quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương

2212

Công văn 1564/BHXH-BT cả Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thủ tục tham gia và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

2213

Công văn 1889/BLĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị giải đáp về chế độ bảo hiểm xã hội

2214

Thông báo 128/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về quản lý quỹ Bảo hiểm y tế

2215

Quyết định 887/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

2216

Quyết định 3339/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu và số sổ bảo hiểm xã hội

2217

Công văn 4514/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc mua Bảo hiểm y tế cho người nghèo năm 2008

2218

Quyết định 361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt nam

2219

Công văn 1009/BLĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tiền lương tối thiểu làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội

2220

Thông báo 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành về tổ chức Bảo hiểm y tế