Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.160 văn bản: Bảo hiểm
2141

Quyết định 06-TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành các Quy tắc bảo hiểm khách du lịch

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2142

Quyết định 05/TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật áp dụng trong các nghiệp vụ bảo hiểm con người

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
2143

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của văn đại diện thường trú các tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2144

Quyết định 1008/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục mã số và mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2145

Quyết định 958/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc thành lập Bảo hiểm Y tế Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 11/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2146

Nghị định 299-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 15/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2147

Quyết định 349-TC/BH của Bộ Tài chính về bảo hiểm sinh mạng cá nhân

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 10/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2148

Quyết định 963-BHQĐ/CN-92 của Công ty Bảo hiểm Việt Nam về việc điều chỉnh phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2149

Quyết định 09/QĐ-TCBH của Bộ Tài chính về việc triển khai bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2150

Quyết định 522/TC-BH của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức phí, số tiền bảo hiểm và sửa đổi Điều 8 Quy tắc bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 05/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2151

Quyết định 1454-BH/QĐ/CN/91 của Công ty Bảo hiểm Việt Nam về việc ban hành Điều khoản bảo hiểm tai nạn con người theo chỗ ngồi trên xe xơ giới

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2152

Quyết định 503-TC/BH của Bộ Tài chính về việc cho phép triển khai bảo hiểm vật chất xe cơ giới

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2153

Thông tư 9-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên và cán bộ giảng dạy về nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 03/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2154

Quyết định 391-TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/09/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2155

Quyết định 256-TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2156

Quyết định 142-TCQĐ của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc và biểu phí bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2157

Quyết định 365/PT-HK91 của Tổng cổng ty Bảo hiểm Việt Nam về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm hàng không (QTHK 91)

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2158

Quyết định 305-TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển (QTC-1990)

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/08/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2159

Quyết định 254-TC/QĐ-BH của Bộ Tài chính về việc cho phép Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam tiến hành bảo hiểm tàu và thuyền viên

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 25/05/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2160

Quyết định về việc ban hành quy tắc bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước

Lĩnh vực: Giao thông;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/10/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi