Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.036 văn bản: Bảo hiểm
2001

Quyết định 1235-TC/QĐ/TCNH của Bộ Tài chính về việc tái bảo hiểm bắt buộc

Ban hành: 09/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2002

Quyết định 606-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 26/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
2003

Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH Bộ Tài chính về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm

Ban hành: 18/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2004

Thông tư 43 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế doanh thu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm

Ban hành: 05/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2005

Thông tư liên tịch 35/TT-LB của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 25/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
2006

Thông tư 06-LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều để thực hiện Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ

Ban hành: 04/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2007

Nghị định 19/CP của Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 16/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2008

Nghị định 12/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 26/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2009

Thông tư 105TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng

Ban hành: 08/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
2010

Quyết định 472-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kê tài sản của các tổ chức bảo hiểm xã hội trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ngành Lao động - Thương binh và xã hội

Ban hành: 31/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2011

Thông tư 46-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/CP ngày 18/12/93 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 30/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2012

Quyết định 215/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phát hành các biểu mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 31/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
2013

Nghị định 100-CP của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 18/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2014

Nghị định 66-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang

Ban hành: 30/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2015

Quyết định 466/TC-BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

Ban hành: 02/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
2016

Nghị định 43-CP về việc quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 22/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2017

Quyết định 06-TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành các Quy tắc bảo hiểm khách du lịch

Ban hành: 02/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2018

Quyết định 05/TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật áp dụng trong các nghiệp vụ bảo hiểm con người

Ban hành: 02/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
2019

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của văn đại diện thường trú các tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 27/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2020

Quyết định 1008/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục mã số và mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 29/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi