Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.009 văn bản: Bảo hiểm
1981

Nghị định 12/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1982

Thông tư 105TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
1983

Quyết định 472-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kê tài sản của các tổ chức bảo hiểm xã hội trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ngành Lao động - Thương binh và xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1984

Thông tư 46-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/CP ngày 18/12/93 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
1985

Quyết định 215/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phát hành các biểu mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
1986

Nghị định 100-CP của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 18/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1987

Nghị định 66-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang

Lĩnh vực: Quốc phòng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1988

Quyết định 466/TC-BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
1989

Nghị định 43-CP về việc quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1990

Quyết định 06-TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành các Quy tắc bảo hiểm khách du lịch

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
1991

Quyết định 05/TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật áp dụng trong các nghiệp vụ bảo hiểm con người

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
1992

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của văn đại diện thường trú các tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1993

Quyết định 1008/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục mã số và mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1994

Quyết định 958/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc thành lập Bảo hiểm Y tế Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 11/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
1995

Nghị định 299-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 15/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1996

Quyết định 349-TC/BH của Bộ Tài chính về bảo hiểm sinh mạng cá nhân

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 10/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1997

Quyết định 963-BHQĐ/CN-92 của Công ty Bảo hiểm Việt Nam về việc điều chỉnh phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1998

Quyết định 09/QĐ-TCBH của Bộ Tài chính về việc triển khai bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
1999

Quyết định 522/TC-BH của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức phí, số tiền bảo hiểm và sửa đổi Điều 8 Quy tắc bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 05/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2000

Quyết định 1454-BH/QĐ/CN/91 của Công ty Bảo hiểm Việt Nam về việc ban hành Điều khoản bảo hiểm tai nạn con người theo chỗ ngồi trên xe xơ giới

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi