Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.229 văn bản: Bảo hiểm
1981

Công văn 29/TTCP-V.III của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc thu, quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 12/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
1982

Công văn 38/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc khẩn trương phát hành thẻ bảo hiểm y tế mới

Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
1983

Công văn 02/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh

Ban hành: 04/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
1984

Công văn 5021/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
1985

Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/20007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
1986

Báo cáo 140/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết quả phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật Bảo hiểm xã hội cho người lao động giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2009

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
1987

Quyết định 1525/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 25/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
1988

Công văn 4883/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 24/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2009
1989

Công văn 4869/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2009
1990

Công văn 4873/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2009
1991

Công văn 4799/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1992

Công văn 3768/BHXH-PThu của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện

Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
1993

Quyết định 2147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 16/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1994

Công văn 4662/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và xác định nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1995

Công văn 4663/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thông báo mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới và giải quyết một số vướng mắc trong cấp sổ, thẻ

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1996

Thông tư 229/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/07/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ban hành: 08/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2009
1997

Công văn 4597/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ghi bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên sổ Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 07/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1998

Công văn 3621/BHXH-THU của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê, bảo hiểm tự nguyện, mức tiền lương tối thiểu vùng

Ban hành: 07/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2009
1999

Công văn 4520/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chế độ trợ cấp mất sức lao động đối với người đồng thời là thương binh

Ban hành: 03/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2009
2000

Công văn 4544/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần

Ban hành: 03/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2009
Vui lòng đợi