Tin bài liên quan của Nghị quyết 105/NQ-CP

Lọc bài viết theo:

Sắp có nhiều chính sách về thuế, BHYT,... để hỗ trợ doanh nghiệp 13/09/2021

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp BHXH phát sinh trong năm 2020, 2021 13/09/2021

Ngày 09/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Doanh nghiệp sẽ được thỏa thuận với NLĐ tăng giờ làm thêm/tháng 12/09/2021

Đây là nội dung được đề cập đến trong Nghị quyết 105/NQ-CP về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Doanh nghiệp được nợ hồ sơ bản giấy khi thông quan hàng hoá​ 11/09/2021

Đây là một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 theo Nghị quyết 105/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/9/2021.

Người lao động sẽ được giảm mức đóng BHXH, phí công đoàn 10/09/2021

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 với nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Sẽ tích hợp khai báo y tế, cấp luồng xanh… trong tháng 9/2021 10/09/2021

Ngày 09/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Chính phủ: Không thêm giấy tờ cản trở lưu thông hàng thiết yếu 10/09/2021

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành ngày 09/9/2021.

Nghị quyết 105: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tự test Covid-19 09/09/2021

Đây là một trong những giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 được Chính phủ đưa ra tại Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021.

Chính phủ ban hành 4 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vì Covid-19 09/09/2021

Ngày 09/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao