Tin bài liên quan của Công văn 11293/BGTVT-HTQT

Lọc bài viết theo:

Đề xuất triển khai chuyến bay hộ chiếu vắc xin từ tháng 11/2021 27/10/2021

Ngày 26/10/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã có Công văn 11293/BGTVT-HTQT về đề xuất triển khai 16 chuyến bay hộ chiếu vắc xin giai đoạn tháng 11/2021 - tháng 01/2022.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao