Tin bài liên quan của Luật 59/2020/QH14

Lọc bài viết theo:

Thêm trường hợp cử người đại diện theo pháp luật từ 2021 28/12/2020

Từ 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59 năm 2020 sẽ chính thức được áp dụng. Kéo theo đó nhiều quy định mới về người đại diện theo pháp luật cũng có hiệu lực.

DN tư nhân được chuyển thành công ty hợp danh từ 2021 12/11/2020

Ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực sẽ dẫn đến nhiều thay đổi liên quan đến doanh nghiệp và công ty. Trong đó, có quy định mới về doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Thay đổi tỷ lệ vốn góp trong doanh nghiệp Nhà nước từ 2021 05/11/2020

Nội dung đáng chú ý này đã được Quốc hội thông qua tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh từ 2021 04/11/2020

Nội dung đáng chú ý này được Quốc hội thông qua tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Từ 2021, không còn quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông 19/10/2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có nhiều nội dung mới so với hiện nay. Một trong số đó là về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông.

4 điểm mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ 2021 16/10/2020

Luật Doanh nghiệp năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, nhiều nội dung liên quan đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có sự thay đổi đáng kể.

Quy định mới về góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên từ 2021 14/10/2020

Điều 47 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định mới về việc góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 02 thành viên trở lên và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

4 thay đổi liên quan đến con dấu của doanh nghiệp từ 2021 06/10/2020

Ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, quy định liên quan đến con dấu doanh nghiệp đã được thay đổi đáng kể.

Từ 2021, tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp 21/09/2020

Đây là nội dung mới được Quốc hội đề cập đến tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Từ 2021, DN tư nhân được chuyển trực tiếp sang công ty cổ phần 20/07/2020

Đây là một trong những quy định mới nêu tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông từ 01/01/2021 15/07/2020

Từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 bắt đầu có hiệu lực. Ngoài việc kế thừa nghĩa vụ của cổ đông phổ thông từ Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 cũng bổ sung thêm nghĩa vụ cho đối tượng này.

Rút ngắn thời gian thông báo tạm ngừng kinh doanh từ 01/01/2021 14/07/2020

Đây là nội dung mới quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 vừa được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.

Từ 2021, mở rộng khái niệm doanh nghiệp Nhà nước 11/07/2020

Đây là nội dung được đông đảo người dân quan tâm, quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi dùng từ 2021 09/07/2020

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Quốc hội ban hành tại Luật Doanh nghiệp số 59 năm 2020 ngày 17/6/2020.

Từ 2021, thêm 1 đối tượng không được thành lập doanh nghiệp 09/07/2020

Luật Doanh nghiệp 2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Từ 01/01/2021, 6 thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2020 17/06/2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Dưới đây là tổng hợp 06 thay đổi quan trọng của Luật này từ ngày 01/01/2021.

Quốc hội nhất trí không đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp 17/06/2020

Với 90,68% đại biểu tán thành - tương đương 438 đại biểu nhất trí, Luật Doanh nghiệp số 59 năm 2020 đã chính thức được thông qua vào sáng ngày 17/6/2020.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao