Tra cứu Công văn về An ninh trật tự

Có tất cả 498 văn bản: An ninh trật tự
481

Công văn 4014/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc xác định cơ sở thường trú tại Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 26/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2006
482

Công văn 1784/LĐTBXH-PCTNXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai đợt cao điểm phòng chống ma tuý

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 10/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2005
483

Công văn 642/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 24/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2005
484

Thông báo số 91/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp thường kì của Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý,mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 10/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
485

Công văn số 1424/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hàng phục vụ an ninh không chịu thuế GTGT

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 14/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
486

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 138/CP của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình quốc gia phòng,chống tội phạm đến năm 2010

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 18/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
487

Thông báo 32/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 13/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2004
488

Công văn 04/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thi hành mục 4 Nghị Quyết số 24/2003/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 15/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
489

Thông báo 159/TB-VPVP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại hội nghị về các giải pháp khắc phục tình trạng phụ nữ, trẻ em bị lừa gạt, buôn bán ra nước ngoài

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2003
490

Thông báo 83/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng Trung ương tại phiên họp Hội đồng giáo quốc phòng Trung ương

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 17/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2003
491

Công văn 5098/BCĐ-TW của Ban Chỉ đạo 127-TW về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp cuối năm 2002 và tết nguyên đán Quý Mùi

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
492

Công văn về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2002

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
493

Công văn 07/2002/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc phản ánh tình hình tranh chấp có liên quan đến nợ hụi ở địa phương

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/01/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
494

Công văn về việc chỉ đạo công tác cai nghiện phục hồi trong đợt cao điiểm phòng chống ma tuý

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
495

Công văn 1160/VKSTC-KSĐTTA của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 18/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2019
496

Thông báo 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
497

Kế hoạch 01/BCĐ138/CP của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
498

Thông báo 158/TB của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn dũng về các giải pháp chống buôn lậu ở biên giới Tây Nam

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
Vui lòng đợi