Văn bản Luật An ninh trật tự - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 62 văn bản: An ninh trật tự
41

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-19:2016 ISO 7240-19:2007 Hệ thống báo cháy - Phần 19: Thiết kế, lắp đặt, chạy thử và bảo dưỡng các hệ thống âm thanh dùng cho tình huống khẩn cấp

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Khoa học-Công nghệ Tải về
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12366:2018 ISO 11999-3:2015 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Quần áo chống nóng và chống cháy tại các công trình - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6305-2:2007 ISO 6182-2:2005 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 2 : Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Khoa học-Công nghệ Tải về
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6305-10:2013 ISO 6182-10:2006 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống sprinkler tự động-Phần 10-Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ Tải về