Văn bản Luật An ninh trật tự - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 62 văn bản: An ninh trật tự
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6305-12:2013 ISO 6182-12:2010 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống Sprinkler tự động-Phần 12-Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Khoa học-Công nghệ Tải về
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6305-6:2013 ISO 6182-6:2006 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống sprinkler tự động-Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ Tải về
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6305-8:2013 ISO 6182-8:2006 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống Sprinkler tự động-Phần 8-Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Khoa học-Công nghệ Tải về
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-14:2015 ISO 7240-14:2013 Hệ thống báo cháy-Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong và xung quanh tòa nhà

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Khoa học-Công nghệ Tải về