Văn bản Hợp nhất về An ninh quốc gia

Có tất cả 25 văn bản: An ninh quốc gia
21

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về an ninh hàng không dân dụng

Xác thực: 18/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
22

Văn bản hợp nhất 02/TTLTHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Xác thực: 20/05/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
23

Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Xác thực: 20/05/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
24

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Xác thực: 20/03/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
25

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Nghĩa vụ quân sự

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi