Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 781 văn bản: An ninh quốc gia
761

Nghị định 04/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ban hành: 16/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
762

Nghị định 03/CP của Chính phủ về quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và đối với thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước làm việc ở các khu vực có nhiều khó khăn.

Ban hành: 16/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
763

Công ước về an toàn hạt nhân

Ban hành: 20/09/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
764

Nghị định 90-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Ban hành: 17/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
765

Nghị định 19/CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

Ban hành: 12/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2004
766

Quyết định 128-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định các khu vực và địa điểm được cắm biển "cấm"

Ban hành: 01/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2004
767

Nghị định 99-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế về khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ban hành: 27/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
768

Nghị định 84-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành "Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước"

Ban hành: 09/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
769

Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước

Ban hành: 28/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
770

Nghị định 238-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ quân nhân chuyên nghiệp

Ban hành: 03/08/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
771

Nghị định 167-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Nghị định 50-HĐBT ngày 24/5/1989 về chế độ nghĩa vụ phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân

Ban hành: 22/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
772

Nghị định 78-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 74-HĐBT ngày 26-04-1982 của HĐBT quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 27/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
773

Nghị định 77-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định các cấp bậc quân hàm để bố trí vào các chức vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 27/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
774

Nghị định 427-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế biên giới Việt - Lào

Ban hành: 12/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
775

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về việc áp dụng thanh sát liên quan đến Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Ban hành: 02/10/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
776

Công ước về thông báo nhanh trong những trường hợp sự cố hạt nhân

Ban hành: 26/09/1986
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
777

Công ước về trợ giúp trong trường hợp có tai nạn hạt nhân hay sự cố phóng xạ khẩn cấp năm 1986

Ban hành: 26/09/1986
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
778

Quyết định 183-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với phụ nữ có ngành nghề chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội

Ban hành: 02/11/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
779

Nghị định 85-HĐBT của Hộ đồng Bộ trưởng về hệ thống chức vụ và cấp bậc quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 11/05/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
780

Nghị định 86-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ biệt phái của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 11/05/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
Vui lòng đợi