Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 780 văn bản: An ninh quốc gia
721

Công văn 804/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng quân dụng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 20/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2004
722

Chỉ Thị 02/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2002

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 04/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2006
723

Nghị định 83/2001/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 09/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
724

Công văn 9273/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động rà phá bom mìn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 01/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
725

Quyết định 119/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 15/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
726

Nghị định 41/2001/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 24/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
727

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-TCBĐ-BCA của Tổng cục Bưu điện và Bộ Công an về hướng dẫn việc bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt bưu chính viễn thông

Lĩnh vực: An ninh trật tự;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 07/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
728

Quyết định 86/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 01/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
729

Nghị định 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 01/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
730

Nghị quyết 10/2001/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thủ đô năm 2001

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 04/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2006
731

Thông tư 119/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN đầu tư cho các dự án thuộc đề án tổng thể Quân đội tham gia xây dựng phát triển KT-XH các xã đặc biết khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu QP-AN trên địa bàn chiến lược, biến giới, ven biển

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 25/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
732

Nghị định 69/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/CP ngày 12/2/1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 20/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
733

Chỉ thị 20/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng trong tình hình mới

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 06/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
734

Nghị định 46/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính phủ quy chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về Dân quân tự vệ

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 12/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
735

Nghị định 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 18/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
736

Quyết định 187/BKH-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mức chi phí trong bảo quản vật tư kỹ thuật dự trữ quốc gia của Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 10/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
737

Nghị quyết 03/2000/NQ-NĐ của Uỷ Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thủ đô năm 2000

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 25/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
738

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 của Quốc hội

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 21/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
739

Công văn 5089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 11/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
740

Nghị định 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Lĩnh vực: Công nghiệp;An ninh quốc gia;Điện lực Tải về
Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
Vui lòng đợi