Văn bản Ủy ban nhân dân

Văn bản Ủy ban nhân dân, Văn bản hướng dẫn của UBND Tỉnh, Thành phố, Quyết định, công văn hướng dẫn của UBND Tỉnh, Huyện

Tìm thấy 11.714 văn bản (1/586 trang)
Lọc theo:
01

Kế hoạch 40/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Ban hành: 05/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024

Ban hành: 05/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân thanh niên xung phong đã từ trần

Ban hành: 05/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

Ban hành: 05/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Công văn 536/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ban hành: 05/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Kế hoạch 38/KH-BCĐ389/TP của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Hà Nội về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017, lĩnh vực: Quy hoạch - Kiến trúc; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Ban quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất; Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Kế hoạch 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 31/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 31/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bãi bỏ các quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 31/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Kế hoạch 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 31/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Kế hoạch 32/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/06/1948 - 11/06/2018)

Ban hành: 29/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Công văn 405/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025

Ban hành: 29/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ủy ban điều phối chung (JCC) dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA

Ban hành: 29/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ; Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 26/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025

Ban hành: 26/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 382/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch 209/KH-UBND ngày 18/09/2017 về kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư

Ban hành: 26/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 26/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết