Văn bản Ủy ban nhân dân

Văn bản Ủy ban nhân dân, Văn bản hướng dẫn của UBND Tỉnh, Thành phố, Quyết định, công văn hướng dẫn của UBND Tỉnh, Huyện

Tìm thấy 11.623 văn bản (1/582 trang)
Lọc theo:
01

Kế hoạch 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người" đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Ban hành: 15/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 15/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 10/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Công văn 113/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định...để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và Chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Ban hành: 10/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 09/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 08/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 08/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 05/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Kế hoạch 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 05/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Công văn 48/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018 và các năm tiếp theo

Ban hành: 04/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết