Tìm thấy 66.953 văn bản (1/3.348 trang)
01

Chỉ thị 153/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đường hô hấp trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa xuân năm 2018

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quy định 55/QyĐ-UBQGTKCN của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về quản lý, phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quyết định 50/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 53/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Công văn 658/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống rét đậm, rét hại

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị quyết 15/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 02/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Ban hành: 12/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"

Ban hành: 12/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 10/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 198/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Ban hành: 09/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 46/QĐ-BCĐKPBMHH của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam

Ban hành: 09/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Ban hành: 09/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 197/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Ban hành: 09/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Ban hành: 09/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực

Ban hành: 09/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết