Tìm thấy 66.603 văn bản (1/3.331 trang)
01

Quyết định 79/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025

Ban hành: 18/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 01/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 15/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị định 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Ban hành: 15/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 66/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 15/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 15/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Ban hành: 15/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 12/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 13/QĐ-BCĐCCLKTĐMMH của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Ban hành: 12/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Ban hành: 12/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 12/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 61/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 12/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025

Ban hành: 12/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Tổ chức quốc tế về Luật Phát triển (IDLO)

Ban hành: 12/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết