Sẽ mở rộng hạn điền cho SX nông nghiệp quy mô lớn

(LuatVietnam) Trước tình hình kinh tế - xã hội của nước ta còn nhiều khó khăn; năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chuyển biến chậm; năng suất lao động thấp, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng…, ngày 07/03/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2017.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong quý III năm 2017; nghiên cứu, sửa đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, trong đó bao gồm tài sản hình thành trên đất của các dự án nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng trong tháng 03/2017.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các ngân hàng thương mại, chủ lực là các ngân hàng thương mại Nhà nước dành ít nhất 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các ngân hàng để thực hiện chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng phương án, kịch bản, lộ trình điều chỉnh giá một cách chặt chẽ theo cơ chế thị trường một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do Nhà nước quản lý, đảm bảo kiểm soát lạm phát ở mức không quá 4%...

·         LuatVietnam