Tin pháp luật

Tin pháp luật Thông tin về các vụ án, các vấn đề an ninh trật tự, phổ biến kiến thức và văn bản pháp luật. Tư vấn pháp luật và giải đáp những thắc mắc tới độc giả

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Tăng 6,5% lương tối thiểu vùng; Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động bằng 60% mệnh giá... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2018.
Trong năm 2018, có 21 Luật và 01 Nghị quyết của Quốc hội sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ được áp dụng.