Tìm thấy 119.114 văn bản.
Lọc theo:
Kết quả 1-20 trong 119.114 văn bản
01 Công văn 834/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình giá xăng dầu

Ban hành: 23/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02 Công văn 833/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu

Ban hành: 23/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03 Công văn 88/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 22/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04 Quyết định 118/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 22/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05 Quyết định 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ban hành: 22/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06 Công văn 791/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP)

Ban hành: 22/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07 Công văn 780/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện các dự án Xây dựng - Chuyển giao (BT) sử dụng quỹ đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang

Ban hành: 22/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08 Quyết định 152/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Ban hành: 22/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09 Quyết định 86/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10 Công văn 760/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11 Công văn 732/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ giải trình việc bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài đoạn từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12 Công văn 1127/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước ngày 01/07/2014

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13 Công văn 1126/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14 Công văn 260/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15 Công văn 215/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16 Công văn 552/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17 Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18 Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19 Công văn 85/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20 Quyết định 79/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025

Ban hành: 18/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết