Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thuộc tính văn bản
Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 126/2008/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký:
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông; Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
VĂN BẢN LIÊN QUAN