Thông tư 49/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách nhà nước

Thuộc tính văn bản
Thông tư 49/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 49/2005/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký:
Ngày ban hành: 09/06/2005 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
VĂN BẢN LIÊN QUAN