Thông tư liên Bộ 27/TT-LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc sắp xếp đội ngũ giáo viên - cán bộ các trường học của ngành giáo dục - đào tạo, thuộc địa phương quản lý

Thuộc tính văn bản
Thông tư liên Bộ 27/TT-LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc sắp xếp đội ngũ giáo viên - cán bộ các trường học của ngành giáo dục - đào tạo, thuộc địa phương quản lý
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 27/TT-LB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo liên tịch Người ký:
Ngày ban hành: 07/12/1992 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: