Thuê bao tháng

a. Phí sử dụng Dịch vụ tra cứu Tiêu chuẩn (tiếng Việt):

- Tiêu chuẩn 1 - 3: 60.000 đồng/tháng/tên truy cập (tối đa 01-03 người dùng tại một thời điểm)

- Tiêu chuẩn 5: 250.000 đồng/tháng/tên truy cập (tối đa 05 người dùng tại một thời điểm)

- Tiêu chuẩn 10: 500.000 đồng/tháng/tên truy cập (tối đa 10 người dùng tại một thời điểm)

- Tiêu chuẩn 20: 800.000 đồng/tháng/tên truy cập (tối đa 20 người dùng tại một thời điểm)

- Tiêu chuẩn 50: 1.500.000 đồng/tháng/tên truy cập (tối đa 50 người dùng tại một thời điểm)

* Mức phí trên chưa bao gồm thuế VAT
*Khách hàng đóng phí 01 năm (tương đường 12 tháng)/lần trở lên được giảm giá 5% trên mỗi năm đóng phí tiếp theo
*Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 01/01/2018

b. Phí sử dụng Dịch vụ tra cứu tiếng Anh:

- Tiếng Anh cá nhân: 180.000 đồng/tháng/01 account (tối đa 01 người dùng tại một thời điểm)

- Tiếng Anh 3: 450.000 đồng/tháng/01 account (tối đa 03 người dùng tại một thời điểm)

- Tiếng Anh 5: 800.000 đồng/tháng/01 account (tối đa 05 người dùng tại một thời điểm)

- Tiếng Anh 10: 1.500.000 đồng/tháng/01 account (tối đa 10 người dùng tại một thời điểm)         

- Tiếng Anh 20: 2.000.000 đồng/tháng/01 account (tối đa 20 người dùng tại một thời điểm)      

- Tiếng Anh 50: 3.000.000 đồng/tháng/01 account (tối đa 50 người dùng tại một thời điểm)      

* Mức phí trên chưa bao gồm thuế VAT
*Khách hàng đóng phí 01 năm (tương đường 12 tháng)/lần trở lên được giảm giá 5% trên mỗi năm đóng phí tiếp theo
*Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 01/01/2018

c. Phí sử dụng Dịch vụ tra cứu nâng cao (tiếng Việt và tiếng Anh)

- Nâng cao 1 - 3: 330.000 đồng/tháng/01 tên truy cập (tối đa 01 - 03 người dùng tại một thời điểm)

- Nâng cao 5: 1.000. 000 đồng/tháng/01 tên truy cập (tối đa 05 người dùng tại một thời điểm)

- Nâng cao 10: 1.800.000 đồng/tháng/01 tên truy cập (tối đa 10 người sử dụng dùng tại một thời điểm)

- Nâng cao 20: 2.500.000 đồng/tháng/01 tên truy cập (tối đa 20 người dùng tại một thời điểm)

- Nâng cao 50: 4.000.000 đồng/tháng/01 tên truy cập (tối đa 50 người dùng cùng một thời điểm)
* Mức phí trên chưa bao gồm thuế VAT
*Khách hàng đóng phí 01 năm (tương đường 12 tháng)/lần trở lên được giảm giá 5% trên mỗi năm đóng phí tiếp theo
*Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 01/01/2018