Nhắn tin nhận văn bản

* Bạn muốn nhận ngay một văn bản quan tâm?

Chỉ cần soạn tin theo cấu trúc:

VB  Sốvănbản gửi 6689

hoặc:

VB Sốvănbản  Email_nhận gửi 6689


VD: Muốn xem Nghị định 09/2009/NĐ-CP, soạn tin: VB 09/2009/ND-CP hoặc VB 09/2009/ND-CP abc@yahoo.com gửi 6689.

* Lưu ý:
- Nhắn Số văn bản bằng chữ không dấu
- Bạn có thể sử dụng ký tự * thay cho ký tự @ trong trường hợp điện thoại di động của bạn không có ký tự @
- Nếu nhắn tin theo cấu trúc: VB Sốvănbản, bạn sẽ nhận được 01 mã số để tải văn bản. Hãy nhập mã số này vào ô Nhập mã tại trang chủ www.luatvietnam.vn và bấm nút Tải văn bản.
- Chỉ nhận cung cấp các văn bản có trên trang LuậtViệtnam tính đến thời điểm khách hàng nhắn tin. Danh sách văn bản mới hàng tuần sẽ được thông báo trên Bản tin Văn bản mới, Bản tin LuatVietnam-SMS và Danh sách văn bản cập nhật hàng tuần tại trang chủ LuậtViệtnam www.luatvietnam.vn.

Bạn muốn nhận được Danh sách văn bản mới ban hành hàng tháng sắp xếp theo từng chủ đề!

  • Để yêu cầu nhận Danh sách văn bản mới trong tháng, soạn tin

VB  DS Emailnhận gửi 6689

  • Nhận Danh sách văn bản ban hành trong một tháng cụ thể (VD: Tháng 1/2009), soạn tin

VB  DS1/2009 Emailnhận gửi 6689

Phí dịch vụ:
10.000 đồng/tin nhắn
(tương đương 01 văn bản hoặc 1 danh sách yêu cầu)
* Xin vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng LuatVietnam_SMSQuy ước sử dụng trước khi tham gia dịch vụ.
* Mọi hình thức khai thác thông tin trên website Luật Việt Nam hoặc đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ được cung cấp trên website này của bạn sẽ đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận tuân theo các quy định sử dụng dịch vụ được nêu tại Quy ước nói trên.