Thông tư 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thuộc tính văn bản
Thông tư 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 03/2013/TT-TTCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 10/06/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tóm tắt văn bản
VĂN BẢN LIÊN QUAN