Ban hành 29 biểu mẫu báo cáo nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia 


Ngày 27/04/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2011/TT-BTC hướng dẫn 29 mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia. 


Theo đó, Bộ Tài chính tổng hợp và lập báo cáo về nợ công, theo các mẫu biểu, như: Kế hoạch rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ phân loại chủ nợ và mục đích sử dụng; Kế hoạch chi trả nợ nước ngoài của Chính phủ; Kế hoạch vay trong nước của Chính phủ phân loại theo mục đích sử dụng và phương thức vay; Báo cáo về thực hiện vay, trả nợ công…


Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm lập và cung cấp cho Bộ Tài chính báo cáo về vay và trả nợ trong nước của tỉnh, thành phố theo các biểu mẫu về kế hoạch và thực hiện vay và trả nợ trong nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm lập và cung cấp cho Bộ Tài chính các báo cáo về các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp theo các mẫu biểu, gồm: Tổng hợp tình hình đăng ký các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp; Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp và Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn. 


Cũng theo Thông tư này, việc công khai thông tin về nợ công phải đảm bảo cung cấp các thông tin về: Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; Vay và trả nợ của Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ trong nước của chính quyền địa phương, nợ nước ngoài của quốc gia. 


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2011.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết