* Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược - Theo Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ban hành ngày 09/8/2006, Chính phủ quy định: Nhà nước quản lý giá thuốc theo nguyên tắc: các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán thuốc tự định giá, cạnh tranh về giá, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý giá thuốc theo quy định của pháp luật về dược và các văn bản pháp luật khác có liên quan, sử dụng các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thị trường để đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân...

Cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn thuốc phải niêm yết giá bán buôn từng loại thuốc bằng cách thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác được đặt, để, treo, dán tại nơi bán thuốc để thuận tiện cho việc quan sát của khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và không được bán cao hơn giá đã niêm yết...

Mỗi cá nhân chỉ được cấp một Chứng chỉ hành nghề dược và chỉ được quản lý chuyên môn một hình thức tổ chức kinh doanh thuốc...

Chứng chỉ hành nghề dược có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 03 tháng, nếu muốn tiếp tục hành nghề thì cá nhân phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn tối đa là 05 năm và không hạn chế số lần gia hạn...

Trường hợp chuyển địa điểm hành nghề sang tỉnh, thành phố khác thì cá nhân đăng ký hành nghề dược phải làm đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược mới...

Tổ chức, cá nhân đã đươÌ£c cấp Chứng chỉ haÌ€nh nghêÌ€ DươÌ£c, Giấy chứng nhâÌ£n đủ điêÌ€u kiêÌ£n haÌ€nh nghêÌ€ DươÌ£c trước ngaÌ€y 01/10/2005 thiÌ€ đươÌ£c tiếp tuÌ£c haÌ€nh nghêÌ€ cho đến hết thơÌ€i haÌ£n qui điÌ£nh trong Chứng chỉ haÌ€nh nghêÌ€ DươÌ£c, Giấy chứng nhâÌ£n đủ điêÌ€u kiêÌ£n haÌ€nh nghêÌ€ dươÌ£c. Trước khi hết haÌ£n 03 tháng, nếu có nhu câÌ€u tiếp tuÌ£c haÌ€nh nghêÌ€ thiÌ€ tổ chức, cá nhân đó phải laÌ€m thủ tuÌ£c cấp giấy Chứng chỉ haÌ€nh nghêÌ€ dươÌ£c, Giấy chứng nhâÌ£n đủ điêÌ€u kiêÌ£n kinh doanh thuốc theo qui điÌ£nh của LuâÌ£t DươÌ£c vaÌ€ NghiÌ£ điÌ£nh naÌ€y...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết