Chi hỗ trợ đầu mối kiểm soát TTHC tối đa 30.000 đồng/người/ngày


Ngày 10/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 167/2012/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).


Theo đó, Thông tư này quy định mức chi tối đa bảo đảm cho các hoạt động kiểm soát TTHC, cụ thể: Mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ tối đa là 30.000 đồng/người/ngày; tại các sở, huyện, xã là 15.000 - 20.000 đồng/người/ngày; chi cho chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực tối đa là 07 triệu đồng/người/tháng hoặc 300.000 - 600.000 đồng/người/văn bản…Các mức chi tối đa cho các hoạt động kiểm soát TTHC khác như chi cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát chất lượng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến về TTHC, các phương án đơn giản hóa TTHC… được áp dụng theo quy định của pháp luật hoặc căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.


Cũng theo Thông tư này, nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện kiểm soát TTHC được trích từ ngân sách Nhà nước hoặc các cơ quan, đơn vị có thể huy động từ các nguồn hợp pháp khác để tăng cường kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý của mình.


Thông tư này chỉ áp dụng đối với các hoạt động kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, không bao gồm các hoạt động kiểm soát TTHC trong nội bộ từng cơ quan hành chính Nhà nước hoặc giữa các cơ quan với nhau mà không liên quan đến việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.


Thông tư này thay thế Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.



#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết